Norax Tynset   har levert og montert stålkonstruksjoner til ny Royalhall på 50x80 m ved Alvdal Skurlag.

Oppdragsgiver:   SK Bygg AS
Byggeår:  2016
Sted:   Alvdal

NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Eedited
NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Hedited
NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Gedited
NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Fedited
NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Dedited
NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Cedited
NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Bedited
NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Aedited
NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Eedited NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Hedited NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Gedited NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Fedited NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Dedited NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Cedited NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Bedited NoraxAlvdalRoyalHallAugust2016Aedited

Foto: Ivar Thoresen, DMT Alvdal.

  • Ansvarsrett Gray
  • Dnv Gl Gray
  • Startbank Gray